หมูขุนสบายใจ เลี้ยงอาหารผสมสมุนไพร สร้างรายได้พอเพียง

ช่วงเกษตรทำเงิน วันนี้จะพาไปดูตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่เชียงใหม่ ซึ่งเคยเลี้ยงหมูกับบริษัทใหญ่ แต่หนี้สินพอกพูนเหมือนซื้อประสบการณ์ไปกว่า 1 ล้านบาท จึงหันกลับมาเลี้ยงหมูด้วยตัวเอง ด้วยสูตรอาหารสมุนไพร กลายเป็นหมูขุนสบายใจ สร้างรายได้อย่างพอเพียง   ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=7nwVrsUY270

ฟาร์มเมล่อนครบวงจร ในหาดใหญ่

ไปกันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือนกางมุ้งปลอดสารพิษ มีระบบจ่ายน้ำจ่ายปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน ทำให้เมล่อนที่ได้มีผลที่สวยงามและมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์   ที่มา   https://www.youtube.com/watch?v=1MFPvNHCNOw

การเพาะเลี้ยงปลาม้า ในบ่อซีเมนต์ ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

ปลาม้า เป็นปลาน้ำจืดที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาจรวดครับ เป็นปลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากชนิดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันในแหล่งน้ำธรรมชาติปลาชนิดนี้มีเหลืออยู่น้อยมากครับ ทำให้กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดสุพรรณบุรี ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาม้าแบบครบวงจร ที่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ให้ออกไข่ได้ตลอดทั้งปี การเพาะเลี้ยงพ่อแม่ปลาม้าจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้ออกไข่ตลอดทั้งปีนั้น ต้องมีระบบเพาะเลี้ยงที่ดี ระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับขนาดบ่อเลี้ยง สำหรับขนาดบ่อเพาะขยายพันธุ์ จะเป็นบ่อคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง…

ปลูกพริกกระถางสร้างรายได้

ที่มา   https://www.youtube.com/watch?v=iE2-zZ8uRlM

พลิกวิกฤติแล้งทำนากบ ขายลูกอ๊อด ต้นทุนต่ำ กำไรงาม โกยเดือนละแสน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ถึงแม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาจากภาวะภัยแล้ง ขาดน้ำในการทำการเกษตร สร้างรายได้เสริม จนเกษตรกรบางรายจนต้องเดินทางไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว รอจนกว่าจะถึงหน้าฝน และฤดูกาลทำนาปีมาถึง จึงจะกลับมาบ้านเพื่อทำนาตามปกติ เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านหนองแต้…

โพนยางคำ

ดินแดนเทือกเขาภูพาน บ้านโพนยางคำ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพทำไร่ ทำนา และปศุสัตว์ โดยบางส่วนเลี้ยง “โคขุน” สร้างรายได้ แล้วโคขุนเหล่านั้นมีวิธีการดูแลอย่างไร ให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพ ติดตามใน อยู่ดีมีแฮง ตอน โพนยางคำ   ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=MwlC9CrJmq8