Urban Farming

rooftop-rice-paddy-01-620x412
07 Jan: Rooftop Farming สวนผัก นาข้าว บนชั้นดาดฟ้า

เหตุใดเมื่ออยากทานอาหารต้องออกไปซื้อที่ตลาด ? หากปลูกทานเองพอจะทำได้ไหม และหากไม่มีพื้นที่ปลูกพืชผัก แปลงนาข้าวกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือโรงงานไปเสียหมด ชีวิตจะเป็นอย่างไร ? คำถามเหล่านี้อาจดูไกลตัว ณ จุดนี้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าสักวันหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตที่ใกล้กว่าที่คิดไว้มาก สิ่งเหล่านี้อาจจะมาถึงก็เป็นได้ หากไม่มีการจัดการการใช้ที่ดินที่ดีพอ เหมือนอย่างในประเทศจีนที่ทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยปู่ยาตายาย แต่ระยะหลังพื้นที่ปลูกพืชผักลดลงจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ประสบภัยธรรมชาติ และการขยายตัวของเมือง…