ไส้เดือน

SaiDeun 08
23 Oct: เกษตรกรไทยเลือดใหม่ ทำมูลไส้เดือนขาย 

ไส้เดือน เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าไส้เดือนนั้นมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะมูลของไส้เดือน ที่มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีฮอร์โมนสำหรับพืชจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดินโดยตรงโดยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชต่างๆ นั้นมีการคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีการปลูกพืชที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันอย่างแพร่หลายรวมถึงการใช้ปุ๋ยจาก มูลไส้เดือน ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งใช้ได้ทั้ง ไม้ผล พืชสวน พืชผัก แม้กระทั่งการประมง เกษตรกรไทยสายเลือดใหม่กับการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อเสริมสร้างปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรกรอินทรีย์วิถีพอเพียง เช่น “น้องแต้” น.ส.ศิวพร…

mSQWlZdCq5b6ZLkleSWMw1RGo9GZ6Qct
30 Dec: เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย สร้างรายได้บนเนื้อที่เพียง 2 งาน

“เมื่อก่อนเลี้ยงปลาแรดเผือก แรดแดง ปลากระเบนโมโตโร่ จากความคิดเพียงต้องการประหยัดค่าอาหาร จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาหารปลา เลี้ยงไปเลี้ยงมา ปรากฏว่าเลี้ยงไส้เดือนรายได้ดีกว่า เลยตัดสินใจเลิกเลี้ยงปลา” คุณขจรเกียรติ บรรเลงจิต เจ้าของฟาร์มไส้เดือน ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม บอกว่า จากพื้นที่ 2 งาน ที่เคยทำบ่อปูนเลี้ยงปลา จึงถูกปรับมาเป็นบ่อเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือน…