สินค้าส่งออก

Fur-exports
27 Dec: สินค้าเกษตรไทยมีอะไรที่ส่งออกต่างประเทศบ้าง?

ขึ้นชื่อว่าแนวหน้าแห่งวงการสินค้าเกษตรกรรม คงอดนึกไม่ได้ถึงประเทศไทย เพราะเมืองสยามของเรานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังถึงความเป็นแผ่นดินสีเขียว หรืออู่ข้าวอู่น้ำมาอย่างช้านาน อาจเป็นเพราะว่าแผ่นดินของเรานั้นอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ทำให้ดินมีความชื้นอุดมไปด้วยสารอาหาร แร่ธาตุต่าง ๆ มากมายจึงส่งผลให้การเพาะปลูกอะไรก็จะสมบูรณ์ในทุก ๆ อย่าง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เมืองไทยมีผลผลิตในด้านการเกษตรกรรมที่ขึ้นชื่อและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วโลก ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึง 6 สินค้าส่งออกจากไทย ที่เป็นที่นิยมและชาวต่างชาติต้องการ ข้าว…

Market1
16 Apr: ดึงทูตเกษตรเปิดตลาด เข็นสินค้าแปลงใหญ่ไปต่างประเทศ

เกษตรฯ ฟิตโชว์ภูมิการตลาดนำการผลิต เตรียมผลักดันผลผลิตจากเกษตรแปลงใหญ่ไปต่างประเทศ ดึงทูตเกษตรเป็นเซลส์แมนช่วยขายของ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ได้มีการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ ปรับระบบการผลิตและตลาดให้มีความสอดคล้องกัน ภายใต้การผลิตแปลงใหญ่ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อให้การตลาดนำการผลิตเกิดขึ้นจริง กระทรวงเกษตรฯจึงมอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตคุณภาพของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน…