มันสำปะหลัง

Fur-exports
27 Dec: สินค้าเกษตรไทยมีอะไรที่ส่งออกต่างประเทศบ้าง?

ขึ้นชื่อว่าแนวหน้าแห่งวงการสินค้าเกษตรกรรม คงอดนึกไม่ได้ถึงประเทศไทย เพราะเมืองสยามของเรานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังถึงความเป็นแผ่นดินสีเขียว หรืออู่ข้าวอู่น้ำมาอย่างช้านาน อาจเป็นเพราะว่าแผ่นดินของเรานั้นอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ทำให้ดินมีความชื้นอุดมไปด้วยสารอาหาร แร่ธาตุต่าง ๆ มากมายจึงส่งผลให้การเพาะปลูกอะไรก็จะสมบูรณ์ในทุก ๆ อย่าง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เมืองไทยมีผลผลิตในด้านการเกษตรกรรมที่ขึ้นชื่อและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วโลก ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึง 6 สินค้าส่งออกจากไทย ที่เป็นที่นิยมและชาวต่างชาติต้องการ ข้าว…

cassava 03
11 Oct: เทคนิค ‘ปลูกมันสำปะหลัง’ ให้หัวใหญ่และมีคุณภาพ

มันสำปะหลังจะให้หัวใหญ่ น้ำหนักหัวดีหรือไม่นอกจากจะอยู่ที่ลักษณะประจำพันธุ์แล้วปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญก็คือ การเตรียมดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หากดินดี ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์มันสำปะหลังจะลงหัวและชอนไชหากินไปได้ไกล สะสมแป้งและให้น้ำหนักหัวดีทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นซึ่ง อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 หรือปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าของไร่อธิศพัฒน์ เกษตรอินทรีย์ท่าลี่ไทยแลนด์อ.ท่าลี่ จ.เลย มีเทคนิควิธีการดูแลมันสำปะหลังให้ได้น้ำหนักดี ไว้ดังนี้ เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี ของ อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ อยูู่ที่การใช้ปุ๋ยหมักสูตรอาหารจานด่วน 0.5 ลิตร + ปุ๋ยน้ำหมักปลา 0.5 ลิตร+น้ำสะอาด 500 ลิตร ฉีดพ่นใบ ลำต้นและราดรดลงดิน ในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยปุ๋ยทั้ง2สูตรดังกล่าวสามารถเตรียมได้จาก: 1.ปุ๋ยสูตรอาหารจานด่วนเตรียมได้จาก จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 1 ลิตร ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร นมหมัก 3 ลิตร วิธีการทำ: นำมาหมักรวมกันใส่ภาชนะพลาสติก 14 วัน คนทุกวัน จะได้สูตรจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า สูตรอาหารจานด่วนบำรุงข้าว 2.สูตรน้ำหมักปลาเตรียมได้จาก  ปลาสด 50 กก. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 50 ลิตร รำละเอียด 10 กก. ผลมะกรูด 1 กก. กากน้ำตาล 1 กก. วิธีการทำ: หมักรวมกันใส่ภาชนะคนบ่อยๆ ทิ้งไว้ 28 วัน สามารถใช้ได้ นมหมัก จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร นม 10 ลิตร…

Cassava1
21 Sep: เทคนิคการปลูก “มันสำปะหลัง” ให้ได้หัวที่ใหญ่และมีคุณภาพ

มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส ว่า แมนิออค (Manioc) มันสำปะหลังมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เช่น ประเทศเปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และบราซิล ซึ่งมีการปลูกมันสำปะหลังมา…

cow2
09 Sep: ปลูกมันฯ “เก็บใบขายหัว” เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนแล้ง สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป และหากเกษตรกรไม่พอใจราคามันสำปะหลังก็สามารถรอการเก็บเกี่ยวได้ถึง 2 การปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยมีมานานหลายสิบปี พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังค่อนข้างแปรปรวนขึ้น อยู่กับราคาที่เกษตรกรขายได้ “พวกเรามีรายได้หลักจากการปลูกมันสำปะหลัง ปีไหนราคาดี ชาวบ้านหน้าชื่นตาบาน ปีไหนราคาตกมีแต่หนี้ จะหันไปทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนา เลิกคิดได้เลย เพราะอยู่ในพื้นที่เกษตรอาศัยพึ่งพาแต่น้ำฝน” คุณอภิรมณ์ญาพร…