มะเขือ

Thai-Eggplant-2
16 Mar: วิธีปลูก มะเขือเปราะ ฉบับจับมือทำ !

มะเขือเปราะเป็นผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำไปประกอบอาหาร หรือกินแกล้มคู่กับมื้ออาหารก็ตาม เนื่องจากมีคุณประโยชน์หลายอย่างเช่น ย่อยอาหาร ขับลม นอกจากนี้มะเขือเปราะยังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย นำไปขายรายได้ดี ไม่ต้องการการดูแลจากเกษตรมากเท่าใดนัก เจริญเติบโตดี และสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด ทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก มะเขือเปราะ แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก แหล่งปลูกที่เหมาะสม ปลูกได้ในดินทุกชนิด ปลูกได้ทั้งปี การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ…

Eggplant 7
27 Dec: ‘มะเขือม่วง’ พืชมีประโยชน์ ปลูกง่าย ผลผลิตออกตลอดปี

มะเขือม่วง (Eggplant) เป็นมะเขืออีกชนิดที่มีความกรอบ และมีรสหวาน คล้ายกับมะเขือเปราะ แต่ต่างที่ผลมีสีม่วง และพันธุ์ที่ปลูกส่วนมากมีลักษณะเรียวยาว นิยมทั้งรับประทานสด และนำไปประกอบอาหาร โดยเฉพาะในทวีปอเมริกา และยุโรปที่นิยมรับประทานอย่างมาก ส่วนในเอเชียประเทศที่นิยมรับประทาน และไทยส่งออกให้มากที่สุด คือ ญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม อาจเพราะคนไทยยังนิยมในมะเขือเปราะที่มีสีเขียวมากกว่า พันธุ์มะเขือม่วง – พันธุ์มะเขือม่วงที่นิยมปลูก…