ผัก

Product_49222_204218815_fullsize
11 Feb: “ผักกูด” ผลิตผลการเกษตรที่ส่งรีสอร์ทและตลาดสด

โดยธรรมชาติของผักกูดที่มีลักษณะเหมือนเฟินคือชอบขึ้นอยู่ที่ริมน้ำ แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง มีใบเป็นแผงรูปขนนกคู่ขนานกัน ขณะที่ใบยังอ่อนปลายยอดม้วนงอแบบก้นหอย ตรงส่วนยอดอ่อน คือส่วนที่นำมาใช้ประกอบอาหาร มีสปอร์ซึ่งอยู่ด้านหลังใบที่แก่จัดทำให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว โดยการแตกกอใหม่ นอกจากนั้น ยังเป็นผักที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสภาวะแวดล้อม กล่าวคือ บริเวณไหนอากาศไม่ดี ดินไม่บริสุทธิ์ หรือมีสารเคมีเจือปนอยู่ ผักกูดจะไม่ยอมขึ้นหรือแตกต้นใหม่เด็ดขาด อีกทั้งยังเป็นผักที่มีสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็กในตัวสูง ดังนั้น เมื่อรับประทานแล้วจึงได้ประโยชน์มากมายดังที่กล่าวข้างต้น อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…

Organic-Farm014
06 Oct: ฟาร์มผักออแกนิคผลผลิตทั้งปี ตำราดีจากอิสราเอล

อาชีพเกษตรกร หลายคนมองว่าไม่น่าจะสร้างฐานะอะไรได้ เด็กรุ่นใหม่จึงทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เป็นลูกจ้างเต็มขั้นแต่ไม่ใช่กับ พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม เรียนจบมุ่งหน้ากลับบ้าน พร้อมปณิธาน ทำเกษตรทำไมจะรวยไม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2559″จากจังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการทำฟาร์มผักออร์แกนิก ‘แก้วพะเนาว์ ฟาร์ม’ ปฏิวัติแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่หันหลังให้อาชีพเกษตรกร…

seed1
27 Jul: “เมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์” แนวทางง่ายๆ ในการผลิตเอง ใช้เอง

“เมล็ดพันธุ์” นับเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก ซึ่งเมล็ดพันธุ์เพียง 1 เมล็ดสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิต พร้อมทั้งขยายพันธุ์ต่อไปได้อย่างไม่รู้จบ แต่ทว่าในการผลิตหรือเก็บเมล็ดพันธุ์เกษตรกรส่วนมากกลับมองเป็นเรื่องยากและหลายคนก็ยังไม่เข้าใจ ทำให้การใช้เมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูกครั้งต่อ ๆ ไปจำเป็นต้องซื้อใหม่อยู่เสมอ ซึ่งก็เท่ากับทิ้งโอกาสในการลดต้นทุนลงไป แม้เป็นต้นทุนที่ไม่สูงมากก็ตาม แต่ที่สำคัญพืชผักหลากหลายชนิดหาเมล็ดพันธุ์ได้ยากและบางชนิดก็ไม่มีจำหน่าย โดยเฉพาะพืชพันธุ์พื้นเมือง ดังนั้นหากเกษตรกรไม่รู้จักผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ก็ทำให้การผลิตพืชผักชนิดนั้น ๆ ขาดตอนไปได้ มีโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ฉันทนา…