ปูม้า

201612231626402_pic
11 Feb: การเลี้ยง “ปูม้า” ในบ่อดินแบบง่าย

ปัจจุบันปูม้าที่จับจากธรรมชาติเริ่มน้อยลง จนเริ่มมีการเพาะขยายพันธุ์ หรือการอนุรักษ์ที่เรียกว่า โครงการธนาคารปูม้า และต่อยอดให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงต่อ แต่เกษตรกรบางรายอาจมองว่า การเลี้ยงปูม้าเป็นเรื่องยุ่งยากหลายขั้นตอน ซึ่งจริง ๆ ยังมีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยากด้วยเช่นกัน และไม่ต้องลงทุนสูงอีกด้วย จากความคิดของเกษตรกรบางราย ลูกปูม้าที่จะนำไปเลี้ยงในบ่อดินได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน กว่าจะเข้าไปอยู่ในโรงเพาะฟักซึ่งมี 2 ระยะ คือ ระยะ megalopa…