ปุ๋ย

Picture1
22 Mar: “ดินและปุ๋ย” ทำความเข้าใจก่อนปลูกพืช

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นจากการผุพังของหินและแร่  มีอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพของมนุษย์เพราะเราได้อาศัยปลูกพืชที่เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  พืชและต้นไม้เจริญเติบโตได้เนื่องจากในดินมีธาตุอาหารมีน้ำและอากาศให้รากพืชได้หายใจ  รากพืชจะดูดน้ำและธาตุอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้น รากพืชต้องมีอากาศหายใจ ดังนั้นการไถพรวนดินในการปลูกพืชก็เพื่อช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ดินในบริเวณที่เปิดป่าใหม่ ๆ เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากดินชั้นบนสะสมอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชอยู่เป็นจำนวนมาก  ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุและการผุพังของหินและแร่ในดินพืชที่ปลูกจึงงอกงามและให้ผลผลิตสูง  การปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลิตผลจากไร่นาแต่ละครั้งเป็นการเก็บเกี่ยวธาตุอาหารหรือปุ๋ยในดินออกไปด้วยเช่นกัน การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จึงทำให้ดินสูญเสียธาตุอาหารพืชรวมทั้งอินทรียวัตถุในดิน  ในที่สุดจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงกลายเป็นดินเลวปลูกพืชไม่ได้ผลดีอีกต่อไป  ดังนั้นในการปลูกพืชจึงควรใช้ปุ๋ยปรับปรุงดินเนื่องจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินจะปล่อยธาตุอาหารพืชชดเชยธาตุอาหารพืชเดิมที่สูญเสียไปและยังสามารถเพิ่มเติมธาตุอาหารให้พืชเมื่อปลูกในดินที่มีธาตุอาหารไม่พอเพียง ธาตุอาหารในดิน…

compost banner
20 Nov: วิธีทำ “ปุ๋ยหมัก” ให้เทียบเคียง “ปุ๋ยเคมี”

ปัจจุบันกระแสความใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ คนเราทุกคนย่อมต้องการให้ตัวเองและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดี อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ต้องปราศจากสารที่จะเป็นอันตรายหรือปลอดสารพิษ ในสมัยก่อนคนเราได้อาหารจากธรรมชาติ เมื่อผลผลิตจากธรรมชาติเริ่มน้อยลง มนุษย์ก็ต้องปลูกพืชโดยปล่อยตามธรรมชาติก็สามารถให้ผลผลิตกับเราได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอ จึงต้องหาทางเพิ่มพื้นที่และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดและการปลูกพืชซ้ำพื้นที่เดิม ย่อมทำให้มีธาตุอาหารที่พืชดูดไปจากดินติดไปกับผลผลิตที่นำออกไปจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง หรือปุ๋ยที่มีอยู่เดิมในดินลดลง จนทำให้ปลูกพืชแล้วโตไม่ดีและผลผลิตต่ำ ในสมัยก่อนเกษตรกรเห็นว่า พืชที่ขึ้นอยู่ใกล้คอกสัตว์เจริญเติบโตได้ดี จึงได้นำมูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยคอก มาใส่ให้กับพืช ปุ๋ยดังกล่าวได้มาจากสิ่งมีชีวิตจึงเรียกว่า…

SaiDeun 08
23 Oct: เกษตรกรไทยเลือดใหม่ ทำมูลไส้เดือนขาย 

ไส้เดือน เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าไส้เดือนนั้นมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะมูลของไส้เดือน ที่มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีฮอร์โมนสำหรับพืชจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดินโดยตรงโดยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชต่างๆ นั้นมีการคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีการปลูกพืชที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันอย่างแพร่หลายรวมถึงการใช้ปุ๋ยจาก มูลไส้เดือน ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งใช้ได้ทั้ง ไม้ผล พืชสวน พืชผัก แม้กระทั่งการประมง เกษตรกรไทยสายเลือดใหม่กับการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อเสริมสร้างปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรกรอินทรีย์วิถีพอเพียง เช่น “น้องแต้” น.ส.ศิวพร…

mung_bean_sprouts_1024x1024
27 Sep: วิธีการทำยูเรียน้ำจากธรรมชาติ

เมื่อนึกถึงธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายคนจะนึกถึงไนโตรเจน (N)ซึ่งจำเป็นต่อพืชเป็นอย่างมากโดยในการทำเกษตรอินทรีย์แล้วไนโตรเจนพบมากในพืชตระกูลถั่วเราจึงนิยมปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มไนโตรเจนลงไปให้กับพืชที่เราจะปลูกในรอบต่อไป เมื่อเกษตรกรนึกถึงไนโตรเจนก็จะนึกถึงแค่ปุ๋ยเคมีที่มีสูตรตัวเลขนำหน้าอยู่ตัวเดียวเช่น46-0-0,16-0-0เป็นต้น แต่ในการทำเกษตรอินทรีย์เราไม่จำเป็นต้องปุ๋ยเคมีให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเราสามารถทำปุ๋ยยูเรียน้ำที่มาจากธรรมชาติไว้ใช้เองได้ซึ่งได้จากพืชตระกูลถั่วต่างๆที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีไนโตรเจนมากเป็นอันดับต้นๆว่าแล้วอย่ารอช้าเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับ   วัตถุดิบ ถั่ว(ถั่วเหลือง,ถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วอะไรก็ได้)1กก.สามารถซื้อแบบอบแห้งจากร้านสะดวกซื้อได้ ข้าวสารเหนียว1กิโลกรัม น้ำเปล่า10ลิตร สับประรด2กิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัม จุลินทรีย์หน่อกล้วย1แก้ว ถังสำหรับหมัก   วิธีการทำยูเรียน้ำจากธรรมชาติ นำถั่วมาแช่น้ำ4ชม.และนำข้าวสารมาแช่น้ำ4ชม.พร้อมกัน พอครบ4ชมนำถั่วและข้าวมาตำให้ละเอียด ตอนแรกก็ใช้ครกครับแต่ไม่ไหวแนะนำให้ใช้เครื่องปั่นดีกว่าครับ ปั่นเสร็จเทใสถังที่เตรียมไว้และเทน้ำ10ลิตรลงในถัง เติมน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัม นำสับประรดมาสับเป็นชิ้นเล็กๆทั้งเปลือกลงไปในถัง…

fertilizer3
09 Mar: มาดูวิธีเลือก “ปุ๋ย” แบบต่าง ๆ สำหรับใส่ต้นไม้ในกระถางหลังห้องของคุณ

สีเขียวขึ้นชื่อว่าเป็นสีแห่งความหวัง เมื่อสายตาของเราสัมผัสกับสีเขียวก็จะช่วยให้รู้สึกสดชื่น ปฏิเสธไม่ได้ว่าสีเขียวช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน นอกจากนี้ สีเขียวยังเป็นสีบำบัดในแง่ที่ว่ามันช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ช่วยฟื้นฟู และสะสมพลัง คนจึงนำสีเขียวมาเป็นสีบำบัดเพื่อลดอาการว้าวุ่น สับสน จิตใจแปรปรวน และให้ความรู้สึกใหม่ๆ กับชีวิต “เมื่อเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่า” แต่ปัญหาอยู่ที่เราไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ และไม่มีเวลาเข้าป่า ต้นไม้ในกระถางน้อยๆ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของคนกรุง ต้นไม้ทุกต้นมีชีวิต หากเราต้องการคนดูแล…

mSQWlZdCq5b6ZLkvPUYYXzpctwi9ZoBy
21 Feb: น้ำหมักชีวภาพ “เศษซากพืช” vs “ซากสัตว์”และวิธีการใช้

น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำสกัดชีวภาพ หรือ น้ำจุลินทรีย์ เป็นของเหลว สีดำออกน้ำตาล กลิ่นอมเปรี้ยวอมหวาน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เช่น พืช สัตว์ทุกประเภท สามารถช่วยปรับความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้ บางครั้งยังสามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปชำระล้างห้องน้ำได้ ซึ่งจะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นได้ การเก็บรักษาต้องเก็บน้ำหมักชีวภาพไว้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป เราสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้จากพืชผักผลไม้และผลผลิตจากธรรมชาติ โดยนำไปหมักตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง คือต้องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ก่อน…

siefjl.jpg
12 Jan: 13 ข้อดีของมูลไส้เดือน ที่ดีกว่าปุ๋ยคอก

บางท่านที่ได้ทดลองซื้อไปใช้จึงกลายเป็นลูกค้าประจำ จากการเริ่มซื้อที่ 1 กิโลกรัม กลายเป็น100 กิโลกรัมกลาย เป็น1ตันเพราะเขาไม่ได้แค่อ่านข้อมูล แต่เป็นเพราะเขาได้ทดลองใช้ และใช้อย่างมีความรู้และความเข้าใจ แต่สำหรับคนที่ถามหาข้อมูลผมขออธิบายให้อ่าน ซึ่งอาจจะมีเนื้อหายาวหน่อย แต่รับรองว่าเวลาที่ท่านอ่านจะไม่ได้สูญเปล่า ได้ความรู้ความเข้าใจไม่มากก็ไม่น้อยแน่ๆ ครับ มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์จำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นไม้ของท่านต้องการ เมื่อผสมมูลไส้เดือนในปริมาณเล็กน้อยกับวัสดุที่จะใช้ปลูก ได้แก่ ดินผสมหรือดินในอัตราส่วน 1:4…

mSQWlZdCq5b6ZLkleSWMw1RGo9GZ6Qct
30 Dec: เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย สร้างรายได้บนเนื้อที่เพียง 2 งาน

“เมื่อก่อนเลี้ยงปลาแรดเผือก แรดแดง ปลากระเบนโมโตโร่ จากความคิดเพียงต้องการประหยัดค่าอาหาร จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาหารปลา เลี้ยงไปเลี้ยงมา ปรากฏว่าเลี้ยงไส้เดือนรายได้ดีกว่า เลยตัดสินใจเลิกเลี้ยงปลา” คุณขจรเกียรติ บรรเลงจิต เจ้าของฟาร์มไส้เดือน ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม บอกว่า จากพื้นที่ 2 งาน ที่เคยทำบ่อปูนเลี้ยงปลา จึงถูกปรับมาเป็นบ่อเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือน…

mSQWlZdCq5b6ZLkt6Fe6X3yTiLNPUqlh
13 Dec: โรง​หมัก​ปุ๋ย​เติม​อากาศย่อ​ส่วน จากราคา 5 แสน​เหลือเพียง 5 พัน

ปุ๋ยหมักมีกระบวนการผลิตหลายรูปแบบ แต่ระบบการเติมอากาศโดยใช้พัดลมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ต้นทุนต่ำ สามารถผลิตปุ๋ยหมัก 1.5 ตันได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียแรงในการกลับกองปุ๋ยหมัก เป็นโรงหมักปุ่ยเติมอากาศที่​ถูก​พัฒนา​ขึ้น​โดย นาย​ภัชญภณ หมื่น​แจ้ง ผอ.​กลุ่ม​วิจัย​ปฐพี​วิทยา กรม​วิชาการ​เกษตร ร่วม​กับ ศูนย์วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​มหาสารคาม สร้าง​ขึ้น​มา​​ใน​รูป​แบบ​ง่ายๆที่​เกษตรกร​สามารถ​ทำได้​เอง เป็น​โรง​เรือน​ขนาด​กว้าง 1.1 ม. ยาว 1.4 ม.​ และ​สูง 1.0 ม. โครงสร้าง เสา ​และ​คาน​ทำ​ด้วย​ไม้​ยู​คาฯ…