ปุ๋ยหมัก

Nam Mak 08
07 Dec: เทคนิคการทำ “น้ำหมักขี้หมู”

เป็นการนำมูลสุกรมาหมักให้เกิดการย่อยสลายธาตุอาหารออกมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และยังทำให้ดินมีสภาพความเป็นกรดน้อยลงหรือมีความเป็นกลางมากขึ้น ซึ่งเป็นสภาพที่ธาตุอาหารต่างๆจะใช้ประโยชน์ได้ดีโดยอาจใช้รดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบได้ การหมักน้ำขี้หมู แช่ถังที่ 1 แช่ขี้หมูแห้ง 10 กิโลกรัม (ขี้หมูใส่ถุงผ้า ถุงละ 2 กก. 2 ถุง และ 3 กก. 2 ถุง…

compost banner
20 Nov: วิธีทำ “ปุ๋ยหมัก” ให้เทียบเคียง “ปุ๋ยเคมี”

ปัจจุบันกระแสความใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ คนเราทุกคนย่อมต้องการให้ตัวเองและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดี อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ต้องปราศจากสารที่จะเป็นอันตรายหรือปลอดสารพิษ ในสมัยก่อนคนเราได้อาหารจากธรรมชาติ เมื่อผลผลิตจากธรรมชาติเริ่มน้อยลง มนุษย์ก็ต้องปลูกพืชโดยปล่อยตามธรรมชาติก็สามารถให้ผลผลิตกับเราได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอ จึงต้องหาทางเพิ่มพื้นที่และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดและการปลูกพืชซ้ำพื้นที่เดิม ย่อมทำให้มีธาตุอาหารที่พืชดูดไปจากดินติดไปกับผลผลิตที่นำออกไปจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง หรือปุ๋ยที่มีอยู่เดิมในดินลดลง จนทำให้ปลูกพืชแล้วโตไม่ดีและผลผลิตต่ำ ในสมัยก่อนเกษตรกรเห็นว่า พืชที่ขึ้นอยู่ใกล้คอกสัตว์เจริญเติบโตได้ดี จึงได้นำมูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยคอก มาใส่ให้กับพืช ปุ๋ยดังกล่าวได้มาจากสิ่งมีชีวิตจึงเรียกว่า…

Chaiyapoom 02
21 Sep: เกษตรกรชัยภูมิ พัฒนาที่ดินด้วยปุ๋ยหมัก ทำการเกษตรผสมผสาน

บนพื้นที่ 15 ไร่ ของนายวิมาลย์ แผ่นเงิน ที่บ้านหนองตูม ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน จุดเด่นของที่นี่ คือ การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่นาข้าว บ่อกักเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู ปลูกพืชไม้ผล…

mSQWlZdCq5b6ZLkt6Fe6X3yTiLNPUqlh
13 Dec: โรง​หมัก​ปุ๋ย​เติม​อากาศย่อ​ส่วน จากราคา 5 แสน​เหลือเพียง 5 พัน

ปุ๋ยหมักมีกระบวนการผลิตหลายรูปแบบ แต่ระบบการเติมอากาศโดยใช้พัดลมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ต้นทุนต่ำ สามารถผลิตปุ๋ยหมัก 1.5 ตันได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียแรงในการกลับกองปุ๋ยหมัก เป็นโรงหมักปุ่ยเติมอากาศที่​ถูก​พัฒนา​ขึ้น​โดย นาย​ภัชญภณ หมื่น​แจ้ง ผอ.​กลุ่ม​วิจัย​ปฐพี​วิทยา กรม​วิชาการ​เกษตร ร่วม​กับ ศูนย์วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​มหาสารคาม สร้าง​ขึ้น​มา​​ใน​รูป​แบบ​ง่ายๆที่​เกษตรกร​สามารถ​ทำได้​เอง เป็น​โรง​เรือน​ขนาด​กว้าง 1.1 ม. ยาว 1.4 ม.​ และ​สูง 1.0 ม. โครงสร้าง เสา ​และ​คาน​ทำ​ด้วย​ไม้​ยู​คาฯ…