ปุ๋ยมูลไส้เดือน

SaiDeun 08
23 Oct: เกษตรกรไทยเลือดใหม่ ทำมูลไส้เดือนขาย 

ไส้เดือน เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าไส้เดือนนั้นมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะมูลของไส้เดือน ที่มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีฮอร์โมนสำหรับพืชจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดินโดยตรงโดยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชต่างๆ นั้นมีการคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีการปลูกพืชที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันอย่างแพร่หลายรวมถึงการใช้ปุ๋ยจาก มูลไส้เดือน ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งใช้ได้ทั้ง ไม้ผล พืชสวน พืชผัก แม้กระทั่งการประมง เกษตรกรไทยสายเลือดใหม่กับการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อเสริมสร้างปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรกรอินทรีย์วิถีพอเพียง เช่น “น้องแต้” น.ส.ศิวพร…

siefjl.jpg
12 Jan: 13 ข้อดีของมูลไส้เดือน ที่ดีกว่าปุ๋ยคอก

บางท่านที่ได้ทดลองซื้อไปใช้จึงกลายเป็นลูกค้าประจำ จากการเริ่มซื้อที่ 1 กิโลกรัม กลายเป็น100 กิโลกรัมกลาย เป็น1ตันเพราะเขาไม่ได้แค่อ่านข้อมูล แต่เป็นเพราะเขาได้ทดลองใช้ และใช้อย่างมีความรู้และความเข้าใจ แต่สำหรับคนที่ถามหาข้อมูลผมขออธิบายให้อ่าน ซึ่งอาจจะมีเนื้อหายาวหน่อย แต่รับรองว่าเวลาที่ท่านอ่านจะไม่ได้สูญเปล่า ได้ความรู้ความเข้าใจไม่มากก็ไม่น้อยแน่ๆ ครับ มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์จำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นไม้ของท่านต้องการ เมื่อผสมมูลไส้เดือนในปริมาณเล็กน้อยกับวัสดุที่จะใช้ปลูก ได้แก่ ดินผสมหรือดินในอัตราส่วน 1:4…

mSQWlZdCq5b6ZLkleSWMw1RGo9GZ6Qct
30 Dec: เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย สร้างรายได้บนเนื้อที่เพียง 2 งาน

“เมื่อก่อนเลี้ยงปลาแรดเผือก แรดแดง ปลากระเบนโมโตโร่ จากความคิดเพียงต้องการประหยัดค่าอาหาร จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาหารปลา เลี้ยงไปเลี้ยงมา ปรากฏว่าเลี้ยงไส้เดือนรายได้ดีกว่า เลยตัดสินใจเลิกเลี้ยงปลา” คุณขจรเกียรติ บรรเลงจิต เจ้าของฟาร์มไส้เดือน ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม บอกว่า จากพื้นที่ 2 งาน ที่เคยทำบ่อปูนเลี้ยงปลา จึงถูกปรับมาเป็นบ่อเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือน…