01 Nov: ปลูกผัก 9 อย่างในแปลงเดียว ลดต้นทุนสร้างสมดุลธรรมชาติ

เกษตรกรต้นแบบใน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ดัดแปลงพื้นที่ปลูกผัก 9 ชนิด และปลูกพืชสมุนไพรร่วมด้วย เพื่อป้องกันโรคและแมลง แทนการใช้สารเคมี และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) บ้านปลักไม้ลาย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามจากรายงาน “เกษตรสร้างชาติ”   ที่มา   http://www.tnamcot.com/content/638758

01 Nov: หมูขุนสบายใจ เลี้ยงอาหารผสมสมุนไพร สร้างรายได้พอเพียง

ช่วงเกษตรทำเงิน วันนี้จะพาไปดูตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่เชียงใหม่ ซึ่งเคยเลี้ยงหมูกับบริษัทใหญ่ แต่หนี้สินพอกพูนเหมือนซื้อประสบการณ์ไปกว่า 1 ล้านบาท จึงหันกลับมาเลี้ยงหมูด้วยตัวเอง ด้วยสูตรอาหารสมุนไพร กลายเป็นหมูขุนสบายใจ สร้างรายได้อย่างพอเพียง   ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=7nwVrsUY270

01 Nov: ฟาร์มเมล่อนครบวงจร ในหาดใหญ่

ไปกันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือนกางมุ้งปลอดสารพิษ มีระบบจ่ายน้ำจ่ายปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน ทำให้เมล่อนที่ได้มีผลที่สวยงามและมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์   ที่มา   https://www.youtube.com/watch?v=1MFPvNHCNOw

01 Nov: การเพาะเลี้ยงปลาม้า ในบ่อซีเมนต์ ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

ปลาม้า เป็นปลาน้ำจืดที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาจรวดครับ เป็นปลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากชนิดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันในแหล่งน้ำธรรมชาติปลาชนิดนี้มีเหลืออยู่น้อยมากครับ ทำให้กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดสุพรรณบุรี ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาม้าแบบครบวงจร ที่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ให้ออกไข่ได้ตลอดทั้งปี การเพาะเลี้ยงพ่อแม่ปลาม้าจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้ออกไข่ตลอดทั้งปีนั้น ต้องมีระบบเพาะเลี้ยงที่ดี ระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับขนาดบ่อเลี้ยง สำหรับขนาดบ่อเพาะขยายพันธุ์ จะเป็นบ่อคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง…

01 Nov: พลิกวิกฤติแล้งทำนากบ ขายลูกอ๊อด ต้นทุนต่ำ กำไรงาม โกยเดือนละแสน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ถึงแม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาจากภาวะภัยแล้ง ขาดน้ำในการทำการเกษตร สร้างรายได้เสริม จนเกษตรกรบางรายจนต้องเดินทางไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว รอจนกว่าจะถึงหน้าฝน และฤดูกาลทำนาปีมาถึง จึงจะกลับมาบ้านเพื่อทำนาตามปกติ เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านหนองแต้…

30 Oct: โพนยางคำ

ดินแดนเทือกเขาภูพาน บ้านโพนยางคำ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพทำไร่ ทำนา และปศุสัตว์ โดยบางส่วนเลี้ยง “โคขุน” สร้างรายได้ แล้วโคขุนเหล่านั้นมีวิธีการดูแลอย่างไร ให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพ ติดตามใน อยู่ดีมีแฮง ตอน โพนยางคำ   ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=MwlC9CrJmq8