เทคนิค ‘ปลูกมันสำปะหลัง’ ให้หัวใหญ่และมีคุณภาพ

มันสำปะหลังจะให้หัวใหญ่ น้ำหนักหัวดีหรือไม่นอกจากจะอยู่ที่ลักษณะประจำพันธุ์แล้วปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญก็คือ การเตรียมดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หากดินดี ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์มันสำปะหลังจะลงหัวและชอนไชหากินไปได้ไกล สะสมแป้งและให้น้ำหนักหัวดีทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นซึ่ง อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 หรือปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าของไร่อธิศพัฒน์ เกษตรอินทรีย์ท่าลี่ไทยแลนด์อ.ท่าลี่ จ.เลย มีเทคนิควิธีการดูแลมันสำปะหลังให้ได้น้ำหนักดี ไว้ดังนี้

เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี ของ อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ อยูู่ที่การใช้ปุ๋ยหมักสูตรอาหารจานด่วน 0.5 ลิตร + ปุ๋ยน้ำหมักปลา 0.5 ลิตร+น้ำสะอาด 500 ลิตร ฉีดพ่นใบ ลำต้นและราดรดลงดิน ในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว

โดยปุ๋ยทั้ง2สูตรดังกล่าวสามารถเตรียมได้จาก:

1.ปุ๋ยสูตรอาหารจานด่วนเตรียมได้จาก

 • จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 1 ลิตร
 • ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร
 • นมหมัก 3 ลิตร

วิธีการทำ: นำมาหมักรวมกันใส่ภาชนะพลาสติก 14 วัน คนทุกวัน จะได้สูตรจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า สูตรอาหารจานด่วนบำรุงข้าว

2.สูตรน้ำหมักปลาเตรียมได้จาก 

 • ปลาสด 50 กก.
 • จุลินทรีย์หน่อกล้วย 50 ลิตร
 • รำละเอียด 10 กก.
 • ผลมะกรูด 1 กก.
 • กากน้ำตาล 1 กก.

วิธีการทำ: หมักรวมกันใส่ภาชนะคนบ่อยๆ ทิ้งไว้ 28 วัน สามารถใช้ได้

นมหมัก

 • จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร
 • นม 10 ลิตร
 • กากน้ำตาล(หรือน้ำตาลทรายแดง) 3 กิโลกรัม
 • น้ำซาวข้าว(หรือน้ำมะพร้าว) 5 ลิตร

หมักไว้ 10 วัน  คนทุกวันประโยชน์ของนมหมักใช้ระเบิดดิน(ระเบิดดินหมายถึง บำรุงดินก่อนปลูกพืช)

ฮอร์โมนไข่ 

 • ไข่ไก่สด 5 กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
 • ยาคูลท์ 1 ขวด
 • ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ก้อน

ผสมทุกอย่างเข้ากันรวมทั้งเปลือกไข่ด้วยเก็บไว้ที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกจนครบ 14 วัน จึงนำไปใช้ได้

 

ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่

ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากลำต้นใบและผล มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอย่างครบถ้วน

สูตรที่ 1 สูตรขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วยมีวิธีดังนี้

 • ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อ 1 ลิตร
 • กากน้ำตาล 1 ลิตร
 • น้ำ 40 ลิตรหมักไว้ได้ต่อไป

สูตรที่ 2 สูตรขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วยซุปเปอร์มีวิธีดังนี้

 • ต้นกล้วยเอาเฉพาะต้นสับละเอียด 60 กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล 20 ลิตร+น้ำ 100 ลิตร
 • ยาคูลท์ 1 ขวด+ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ก้อน+หัวเชื้อจุลินทรีหน่อกล้วย 1 ลิตร ผสมคลุกเคล้าทุกวัน จนครบ 7 วัน เก็บไว้ใช้ต่อไป

 

ที่มา :  https://www.rakbankerd.com , http://www.topicza.com/news79913.html?d=18092018&f=53942

Leave a comment

Related Posts