เทคนิคการปลูก “มังคุด” นอกฤดูกาล

การผลิตมังคุดนอกฤดู เป็นวิธีที่นิยมทำกันในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิตเป็นอย่างยิ่ง จึงพบว่ามีเกษตรกรประสบความสำเร็จหลายท่านหากท่านใดกำลังหาข้อมูลการผลิตมังคุดนอกฤดูอยู่ คุณเกรียงศักดิ์ ขุนฤทธิ์ เกษตรกรผู้มีความชำนาญในการปลูกมังคุดมีวิธีการผลิตแบบนอกฤดูมาถ่ายทอดและบอกต่อดังนี้

ขั้นตอนการผลิตมังคุดนอกฤดู

ขั้นตอนที่ 1: ตัดแต่งกิ่ง(เดือนกุมภาพันธ์)- การเตรียมต้นมังคุดให้พร้อมในการออกดอกมีวิธีการดังนี้

 1. สังเกตดูใบของมังคุด จะต้องมีใบกว้างและหนาอยู่ในระยะเพสลาดแก่
 2. กวาดหญ้าบริเวณใต้ทรงพุ่มออกไว้นอกบริเวณทรงพุ่ม
 3. ตัดแต่งกิ่งน้ำค้างภายในทรงพุ่มและปลายกิ่งให้สูงจากพื้นดิน 1.50 ถึง 2.00 เมตร
 4. เปิดยอดสุดออกเพื่อให้แสงเข้าภายในทรงพุ่มได้ซึ่งจะทำให้ต้นมีความแข็งแรง ผลผลิตออกมามีผิวลายน้อย ผลผลิตจะโตกว่าต้นที่ไม่เปิดยอด และมังคุดจะออกดอกก่อน

 

ขั้นตอนที่ 2: เปิดตาดอก(เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)-ตรวจดูความพร้อมของต้นและใบมังคุดว่ามีความพร้อมที่จะออกดอกหรือไม่ซึ่งมังคุดต้นที่พร้อมจะออกดอกจะต้องมีลักษณะดังนี้

 1. ใบมังคุดใบหนาและเขียวกว้าง
 2. สีใบเหมือนกันทั่วต้นและมีปลายใบเหลือง
 3. ให้น้ำติดต่อกัน 3 วัน จึงใส่ปุ๋ย
 4. กวาดใบออกแล้วใส่ปุ๋ยเร่งสูตร 8-24-24/9-24-24/12-24-12 ต้นละ 1 กิโลกรัม
 5. ให้ปุ๋ยทางใบโดยการฉีดพ่นทุก 7-15 วัน/ครั้งให้ชุ่มทั้งรอบทรงพุ่ม

ขั้นตอนที่ 3: บำรุงดอกและลูก ป้องกันเพลี้ยไฟไรแดง-ให้ตรวจดูต้นมังคุดถ้าต้นพร้อมออกดอกจะมีลักษณะดังนี้

 1. งดน้ำและปุ๋ย
 2. ใบร่วงใต้โคนถึง 70% หรือยัง
 3. กิ่งมังคุดเหี่ยวถึงปล้องที่ 2 หรือยัง
 4. เมื่อปล้องที่ 2 เหี่ยวมองเห็นชัดเจนแล้ว ให้เราให้น้ำ 50%
 5. สังเกตการณ์แตกตาดอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ 20%.ให้เรางดน้ำต่อไปอีก
 6. เมื่อดอกออกถึง 30-40% ให้เราให้น้ำสม่ำเสมอ วันเว้นวัน
 7. ให้เราสังเกตดูว่าดอกที่ออกมาว่ามียางหรือไม่ถ้ายางออกรอบต้นเกิน 10 ดอก ให้เราใช้ยาเลย
 8. ให้สังเกตลูกหากลูกมีขนาดเท่ากับด้ามของมีดพร้า ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงลูก สูตร 13-13-21

 

ที่มา :  https://www.rakbankerd.co

http://www.topicza.com/news80036.html?d=19092018&f=58470

Leave a comment

Related Posts