อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร (MG-1 และ MG-1S)

ครั้งแรกกับกิจกรรมเชิญปฏิบัติการ “กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร (MG-1 และ MG-1S)”

ในครั้งนี้พบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ที่ได้ผ่านการรับรองคนเดียวในประเทศไทยจากบริษัท DJI จำกัด ประเทศจีน
“คุณปรกชล พรมกังวาน” ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอากาศยาน บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ แพลตฟอร์ม จำกัด และทีมงานผูู้เชี่ยวชาญในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร โดยหลักสูตรมีดังนี้

 • การฝึกปฏิบัตบินโดรนฝึกหัด
 • การฝึกปฏิบัตบินโดรนเพื่อการเกษตร (MG-1 , MG-1S)
 • การเตรียมความพร้อมในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
 • การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะมาใช้ในภาคการเกษตรในยุค 4.0

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

 • เกษตรกรที่สนใจและต้องการที่จะลดต้นทุนทางเกษตรในระยะยาวและยังสามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางด้านการเกษตร
 • บุคคลรุ่นใหม่ที่สนใจสร้างรายได้โดยการบินโดรนเพื่อการเกษตร
 • เกษตรกรที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร

ค่าธรรมเนียม

 • บุคคลทั่วไป 10,000 บาท/ท่าน (พิเศษพร้อมได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกของสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ฟรี !)
 • บุคคลที่เป็นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ได้รับส่วนลดทันที 1,000 บาท/ท่าน
 • สมัครภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นี้ ค่าสมัครลดเหลือเพียง 8,500 บาท/ท่าน
 • (ราคานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบการสอนและใบประกาศนียบัตร)

กำหนดการอบรม
รุ่นที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรม The Idel Residence

ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1HYctaa_lf58dJFQRjGrx_UdVFQmcMi_L–xVkiwjThw/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
[email protected]https://line.me/R/ti/p/%40satiplatform
หรือ คุณพีรดนย์ หล่ออริยะอังกูร (ซิน) โทร 085-360-7666

Leave a comment

Related Posts