หมูขุนสบายใจ เลี้ยงอาหารผสมสมุนไพร สร้างรายได้พอเพียง

ช่วงเกษตรทำเงิน วันนี้จะพาไปดูตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่เชียงใหม่ ซึ่งเคยเลี้ยงหมูกับบริษัทใหญ่ แต่หนี้สินพอกพูนเหมือนซื้อประสบการณ์ไปกว่า 1 ล้านบาท จึงหันกลับมาเลี้ยงหมูด้วยตัวเอง ด้วยสูตรอาหารสมุนไพร กลายเป็นหมูขุนสบายใจ สร้างรายได้อย่างพอเพียง

 

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=7nwVrsUY270

Leave a comment