สูตรกระตุุ้น “ยอดชะอม” ให้แตกยอดตลอดทั้งปี

ชะอมเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นที่เค็มจัดหรือเป็นกรดจัด แต่ขณะที่ชะอมกำลังแตกยอดอ่อนก็ควรมีการเสริมปุ๋ยให้แก่ชะอมด้วยเช่นกัน และควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และควรให้ประมาณ 15 วันครั้ง ส่วนการให้น้ำควรให้ตามสภาพอากาศ หน้าฝน อาจไม่จำเป็นต้องให้น้ำเลยยกเว้นฝนทิ้งช่วงหลายวัน ส่วนหน้าร้อน ต้องให้น้ำทุกวันมิเช่นนั้นชะอมจะให้ยอดน้อย ?ยอดน้อยที่สุดจะเป็นหน้าหนาว” แต่เรามีวิธีบังคับให้ชะอมแตกยอดในหน้าหนาวได้ด้วยการตัดแต่งกิ่ง หรือว่ารูดใบออกให้มาก จากนั้นจึงอัดปุ๋ยและน้ำยอดก็จะแตกออกมามากแต่ไม่เท่ากับการแตกยอดในฤดูฝน

ในการปลูกชะอมจะให้ได้ผลผลิตดีต้องมีการจัดการน้ำให้ดี เพราะถ้าชะอมได้น้ำดี ชะอมจะแตกยอดอ่อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะในฤดูฝนจะพบว่าชะออมแตกยอดได้ดีมากกว่าฤดูกาลอื่นๆ ขณะที่ชะอมกำลังแตกยอดอ่อนก็ควรมีการเสริมปุ๋ยให้แก่ชะอมด้วยเช่นกัน  และควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และควรให้ประมาณ 15 วันครั้ง

ส่วนการให้น้ำควรให้ตามสภาพอากาศ หน้าฝน อาจไม่จำเป็นต้องให้น้ำเลยยกเว้นฝนทิ้งช่วงหลายวัน ส่วนหน้าร้อน ต้องให้น้ำทุกวันมิเช่นนั้น ชะอมจะให้ยอดน้อย ชะอมจะให้ยอดน้อยที่สุด จะเป็นหน้าหนาวแต่เรามีวิธีบังคับให้ชะอมแตกยอดในหน้าหนาวได้ด้วยการตัดแต่งกิ่ง หรือว่ารูดใบออกให้มาก จากนั้นจึงอัดปุ๋ยและน้ำยอดก็จะแตกออกมามากแต่ไม่เท่ากับการแตกยอดในฤดูฝน เราเลยมีวิธีวิธีกระตุ้นให้พืชแตกยอด แบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีมาฝากกัน ซึ่งแต่ละสูตรสามารถทำตามได้แบบง่าย ๆ ไปดูพร้อมกันเลย : )

สูตรที่ 1 

 1. เศษใบไม้แห้งหรือฟางแห้งจำนวน 20 กิโลกรัม
 2. ปุ๋ยคอกทุกชนิดจำนวน 100 กิโลกรัม
 3. ปุ๋ยยูเรียจำนวน 1 กิโลกรัม
 4. น้ำจำนวน 20 ลิตร
 5. กากน้ำตาลจำนวน 3 กิโลกรัม

วิธีการทำ

 1. ละลายปุ๋ยยูเรียกับน้ำให้เข้ากัน จนยูเรียนั้นละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ จากนั้นก็นำกากน้ำตาลเทลงไปผสมกัน คนให้เข้ากันให้ดีพักไว้ก่อน
 2. นำปุ๋ยคอกมาผสมคลุกเคล้ากับเศษใบไม้และเศษฟางให้เข้ากัน แล้วก็นำน้ำที่ผสมไว้มาราดลงไปในกองปุ๋ยคอกแล้วก็กลับกองปุ๋ยให้ได้นำเสมอกัน
 3. หลังจากที่เทน้ำราดและคลุกเคล้าปุ๋ยกับน้ำเข้ากันดีแล้ว ก็ต้องหมักปุ๋ยทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ระหว่างนั้นต้องกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วันเพื่อให้ความร้อนจะปุ๋ยนั้นคลายออกได้บ้าง
 4. การทำปุ๋ยหมักนี้ต้องอาศัยร่มเงาต้นไม้ให้พอมีแดดร่ำไรเพียงพอ และน้ำที่เทราดลงไปนั้นให้ปุ๋ยมีความชื้นประมาณ 60% หรือสามารถกำเป็นก้อนได้ ไม่ให้แฉะมากเกินไป


สูตรที่ 2 

ส่วนผสม

 1. น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ช้อนแกง
 2. น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร

วิธีทำ

อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ชะอมแตกยอดได้ดีและได้เร็วคือจะใช้น้ำมะพร้าวอ่อน จำนวน 2 ช้อนแกงผสมกับน้ำเปล่าจำนวน 20 ลิตรฉีดพ่น ในตอนเช้าหรือตอนเย็น ช่วงปากใบเปิด จะทำให้ชะอมแตกยอดดีมาก

สูตรที่ 3 

ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน เอซิด เพื่อยืดช่อ ยืดดอก ยืดก้าน ชะลอหรือยืด อายุของส่วนต่าง ๆของพืช ให้สดอยู่ได้นาน

 1. ปลีกล้วยที่เพิ่งแทงปลี (ยังไม่ติดผล/เพิ่งแทงออกมาใหม่ๆ) จำนวน 1 หัว
 2. แอลกอฮอล์ จำนวน 500 cc. น้ำยาล้างแผล
 3. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม หรือกากน้ำตาล
 4. ถังหมักพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ถัง

วิธีการทำ

 1. นำปลีกล้วยมาสับให้ละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากับแอลกอฮอล์ และน้ำตาลทรายแดง
 2. หมักทิ้งไว้ 1 – 2 สัปดาห์คั้นเอากากออก หลังจากนั้นปิดฝาเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นเดือน ๆ นำไปฉีดพ่นเพื่อยืดช่อ ยืดดอก ยืดก้าน ในอัตรา 10 – 20 ซี.ซี ต่อน้ำ 20 ลิตรผสมน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูก รับรองว่าได้ผลดีไม่แพ้เคมีสังเคราะห์ที่ขายในท้องตลาดแน่นอน
 3. ในน้ำมะพร้าวอ่อนมีไซโตไคนิน พบครั้งแรกในน้ำมะพร้าว โดยสารนี้มีความสามารถกระตุ้น การแบ่งเซลล์และสามารถใช้ชะลอหรือยืด อายุของส่วนต่าง ๆของพืช เช่น ใบ ดอก และผลให้สดอยู่ได้นาน ตลอดจนมีการนำมาใช้ในสูตรอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างแพร่หลาย

 

ที่มา : https://bit.ly/2wyqzDy , http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2178

Leave a comment

Related Posts