ฟาร์มเมล่อนครบวงจร ในหาดใหญ่

ไปกันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือนกางมุ้งปลอดสารพิษ มีระบบจ่ายน้ำจ่ายปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน ทำให้เมล่อนที่ได้มีผลที่สวยงามและมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์

 

ที่มา   https://www.youtube.com/watch?v=1MFPvNHCNOw

Leave a comment