“ถั่วเหลือง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทั่วโลกต้องการ!

0396-1

ถั่วเหลืองเป็นพืชผลทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ที่มีความต้องการในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะถั่วเหลืองมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งมีความสำคัญในการช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะในเด็กจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต สำหรับในผู้ใหญ่เฉพาะคุณผู้หญิงถั่วเหลืองจะช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันการเกิดอาการของวัยทองได้เป็นอย่างดี  จึงนิยมนำถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำนมถั่วเหลือง ธัญพืชจากถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง เต้าเจียว เต้าหู้ ฟองเต้าหู้ เนื้อสัตว์เทียม เนยแข็งจากถั่วเหลือง และแป้งถั่วเหลือง เป็นต้น

แต่ในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยว่า องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2556/57 การเพาะปลูกถั่วเหลืองในทั่วโลกจะมีประมาณ 281.3 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.3 สำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา และในปีนี้ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา นอกจากนี้ความต้องการไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนการใช้น้ำมันมีความต้องการมากขึ้น และได้มีการนำปาล์มมาสกัดเป็นไบโอดีเซล จึงมีผลให้การผลิตน้ำมันปาล์มมีปริมาณลดลง จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความต้องการน้ำมันถั่วเหลืองมีมากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการผลิตถั่วเหลืองลดลงโดยเทียบกับในปี 2550/51 ประเทศไทยมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกถั่วเหลืองประมาณ 815,940 ไร่ และมีปริมาณผลิตผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 201,291 ตัน แต่ใน 2557/58 มีการประมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอยู่ที่ 245,582 ไร่ ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่ได้ประมาณ 67,316 ตัน และเมื่อนำมาเทียบกับปริมาณกากถั่วเหลืองที่ต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จะอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างห่างไกลกันมาก

กากถั่วเหลือง

จึงทำให้ในปัจจุบันผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศยังมีไม่พอต่อความต้องการ ในแต่ละปีจึงมีการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากต่างประเทศในปริมาณมาก ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกถั่วเหลืองให้มากยิ่งขึ้น โดยให้กรมวิชาการเกษตรทำการขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้เพิ่มมากขึ้น และมีการการแนะนำวิธีการปลูกถั่วเหลืองให้แก่เกษตรกรหลังการทำนา เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และการปลูกถั่วเหลืองยังเป็นการช่วยปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและคำแนะนำในการปลูกได้ที่ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864

 

ที่มา  http://www.farmthailand.com/975

Leave a comment

Related Posts